Bestuurlijke ethiek

Grote veranderingen in het openbaar bestuur en integriteitsaffaires hebben afgelopen jaren gezorgd voor een grote belangstelling voor ethiek in het openbaar bestuur.

Sinds 1993 verzorg ik aan de Nijmeegse universiteit de cursus ‘Bestuurlijke Ethiek’ voor bestuurskundigen. Vanuit deze cursus schreef ik Bestuurlijke Ethiek, een inleiding (Meppel, Van Gorcum 2007) 

In opdracht van ‘Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector’ maakte ik met prof. Paul van Tongeren in 2012 de DVD Deugdethiek en Integriteit, gericht op ambtenaren.

Aan deze DVD is een gespreksmodel voor integriteitsproblemen verbonden.
Klik hier voor meer informatie. 

 

Onderwijs

Al meer dan twintig  jaar verzorg ik voor de opleiding bestuurskunde aan de Radboud Universiteit de cursus ‘bestuurlijke ethiek’ voor de opleiding bestuurskunde. Een overzicht van de cursus vindt u hier binnenkort.

Voordracht tijdens nieuwjaarsbijeenkomst Provinciale Staten Brabant, januari 2014. 

Voordracht tijdens nieuwjaarsbijeenkomst Provinciale Staten Brabant, januari 2014. 

 

Belangrijkste lezingen/publicaties

Deugden voor professionals. Inleiding en deelname discussie dilemmatafel, Utrecht. 25 mei 2018.

De deugdethiek van Niccolò Machiavelli. Lezing vereniging Dante, Nijmegen. 5 oktober 2017.

Integriteit in de gemeenteraad. Lezing en deelname discussie voor gemeenteraad St Anthonis, St Anthonis. 4 september 2017.

Integriteit in de gemeenteraad. Lezing en deelname discussie Raadsconferentie integriteit en bestuurlijke weerbaarheid gemeente Sluis, Sluis. 12 juli 2017.

Nederland in de greep van de angst? Lezing Huis van Compassie, Nijmegen. 14 februari 2017.

Het publieke debat staat in dienst van de democratie. Interview website Nieuwwij.
http://www.nieuwwij.nl/interview/marcel-becker-publieke-debat-in-dienst-van-democratie/
5 januari 2017.
Deugdethiek en Management. In: Holland Management Review 170, (pp. 17-23). 
november-december 2016. 
Morele dilemma’s in het gemeentelijk bestuur. Bespreking casuïstiek met college B&W en Gemeenteraad Gemeente Deurne. 8 december 2016.
Integriteit in de Gemeenteraad. Bespreking casuïstiek met college B&W en Gemeenteraad Gemeente St. Anthonis. 12 september 2016.  
Integriteit in de gemeenteraad. Thema-bijeenkomst Gemeenteraad Venray. 16 juni 2016.
De griffier en het integriteitsvraagstuk. Gemeentehuis Mook, Bijeenkomst Griffierskring Limburg. 15 juni 2016.
Integriteit in de gemeenteraad. Raadssymposium gemeenteraad Gennep over integriteit. Gennep, 25 mei  2016.
Integriteit in de gemeenteraad. Thema-bijeenkomst gemeenteraad Deurne. 30 maart 2016

Politicus moet deugen. In: Volzin (pp. 32-35). 16 februari 2016.

Adding Colours to the Shades of Grey: enriching the Integrity Discourse with Virtue Ethics Concepts. In: A. Lawton, Z. Van der Wal & L. Huberts (Eds.), Ethics in Public Policy and Management: A global Research Companion (pp. 33-49). Londen/New York: Routlegde. 2015.

Integriteitsdillemma's in het openbaar bestuur. Cursus georganiseerd door bestuursacademie. 
9 september 2015.

Die fles champagne, mag ik die nu declareren of niet? Interview in De Volkskrant. 28 juli 2015. 

(Met W. Scheepens). Integriteit in de gemeenteraad; tussen houding en regels. Lezing en leiden discussie raadssymposium gemeenteraad Roermond. Roermond. 25 maart 2015.

Twee keer was ik met W. Scheepens op bezoek bij het bestuur van een waterschap om over integriteit te discussiëren:
Integriteit bij het Waterschap Peel en Maasvallei. Inleiding en begeleiding discussie. Venlo.
20 mei 2015.
Integriteit bij het waterschap Limburg Zuid. Inleiding en begeleiding discussie. Sittard.
20 oktober 2015.

Vertrouwen. Interview in: A. Kleinsma, P. Blok (red.) De waarde van vertrouwen. uitg. FC Klap.
ISBN 9789085672487.

Interview over burgemeester Hoes van Maastricht. Radio 1 Journaal. 11 december 2014.

We mogen van de wethouder eisen dat hij privé en werk scheidt. Interview De Gelderlander.
14 juni 2014.

Respect en instituties, lezing op studiedag Respect en Werk, georganiseerd door Trouw. 11 juni 2013. 

Discussieleider symposium ‘Ethics and Economics’ bij gelegenheid van de komst van
D. McCloskey naar Nijmegen. Sprekers o.a. prof dr. E.M. Sent en prof. dr. I. Van Staveren.  Nijmegen. 8 maart 2013

Een deugdethische doordenking. In: A. Kleinsma, M. Becker, In juiste banen. Over integriteit en morele dilemma’s (pp.181-195). Alphen aan de Rijn: Vakmedianet. 2013.
Begeleiden discussie over moreel vraagstuk woningbouwvereniging Talis.
Nijmegen, 16 november 2012 en 29 januari 2013.
Respect en instituties. Lezing op studiedag Respect en Werk, georganiseerd door Trouw
Utrecht. 1 juni 2013. 
(Met B. Van Stokkom en T. Eikenaar). Burgers als trustees. Participatie, informele vertegenwoordiging en representativiteit. In: Beleid en Maatschappij 40, 1 (pp. 6-25). 2013. 
(met B. van Stokkom en T. Eikenaar). Participatie en vertegenwoordiging. Burgers als Trustees. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2012.
(Met B. van Stokkom). Burgers als trustees. Participeren is vertegenwoordigen. In: Filosofie en Praktijk (pp. 5-20). 2012. 
De bijdrage van maatschappelijke organisaties aan de publieke moraal. In: J.J. van Dijk (red.), 
Daarom doen we het zo, over publieke moraal (pp. 118-134). Kampen: Kok. 2011. 
Interview (en quote op de voorpagina) over integriteit bestuurders. De Limburger. 
23 oktober 2010.
Lezing Rotary afdeling Max Weber en vocation. Nijmegen. 23 oktober 2012.  
Discussie met H. Achterhuis over ethiek en politiek, bij de presentatie van Nederlandse vertaling van Webers Politik/Wissenschaft als Beruf. Organisatie: Soeterbeeck-programma. Nijmegen 6 juni 2012. 

Interview over declaratiegedrag Noord Hollandse bestuurders. RTV Noord-Holland. 19 april 2010. 
(Met P. van Tongeren). Integriteit als deugd. In: Jaarboek Integriteit 2010 (pp. 58-65). 
Den Haag. 2009.

  

Trainingen professionals

Integriteit in de gemeente. Lezing en bespreking casuïstiek voor gemeenteraad en college B&W. Renkum. 17 september 2014.
Integriteit in het openbaar bestuur. Lezing college van B&W en gemeenteraad Winterswijk.
10 juni 2014.   
De integere burgemeester, inleiding bijeenkomst alle burgemeesters Gelderland. Provinciehuis Arnhem. 14 maart 2014.
Integriteit, waar gaat het over? Lezing op symposium bij gelegenheid van nieuwjaarsreceptie Provinciale Staten Brabant. Provinciehuis Den Bosch. 9 januari 2014.  
Inleiding en discussie over bestuurlijke integriteit, Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad Gemeente Roermond. 15 april 2013.
Inleiding en discussie over bestuurlijke integriteit, Burgemeester en Gemeenteraad Gemeente Breda. 14 maart 2013.
Deugdethiek en integriteit, train de trainer bijeenkomst. Den Haag. 13 maart en 11 december 2012.
Deugdethiek en integriteit, lezing en discussie tijdens diner pensant Aedes-forum. 
Utrecht. 29 juni 2011.
Verzorgen dagdeel over deugdethiek op de jaarlijkse door BIOS en CAOP verzorgde ‘KIO’-dag voor integriteitsfunctionarissen. Den Haag. 14 oktober 2010.
Verzorgen dagdeel over deugdethiek op de door CAOP en BIOS georganiseerde Verdiepingsleergang Integriteit. Den Haag. 17 september 2010.
Verzorging masterclass en plenaire presentatie resultaten op de conferentie Wat is er nodig om dapper te zijn? Georganiseerd door CAOP. Den Haag. 27 mei 2010. 
Media-educatie hard nodig. Nederlands dagblad. 5 januari 2010.