gezonde-ethik.jpg
 

Ethiek in de gezondheidszorg

In het gebied van de gezondheidszorg spelen ethische problemen niet alleen in de grote vraagstukken rond begin en het eind van het leven. Professionals op de werkvloer staan iedere dag voor problemen met een ethische dimensie. In cursussen en lezingen expliciteer ik deze en bied handreikingen hoe ermee om te gaan.

In gesprek met collega P. Lemmens en transhumanist A. Sandberg, maart 2014.

In gesprek met collega P. Lemmens en transhumanist A. Sandberg, maart 2014.

Voordracht landelijke bijeenkomst bedrijfsartsen, mei 2014.

Voordracht landelijke bijeenkomst bedrijfsartsen, mei 2014.

Onderwijs

Van 2000 tot 2016 verzorgde ik de cursus Ethiek voor psychologen.
 

Lezingen en publicaties

(Met G. Schippers) Psychologen mogen niet martelen, mogen ze wel motiveren?  In: De psycholoog jaargang 52 nr. 5, (pp.10-17). mei 2017.
Quote in de Volkskrant in artikel over het klonen van een huisdier. 22 oktober 2016.
Interview met website RTL nieuws over Facebook-foto van doodzieke kind Jessica. 
http://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/vader-zet-foto-hevig-lijdende-dochter-op-facebook-dit-is-kinderkanker-schokkend. 2 november 2016.
De verleiding van de markttaal. In: T. Wobbes, M. van den Muijsenbergh, De euro in de spreekkamer, (pp. 50-66). Nijmegen: Valkhof. 2016.
Begrijpen of veroordelen?. Lezing Regionale Netwerkborrel Psychologen. Nijmegen. 28 juni 2016.
Dilemma's voor de bedrijfsarts, Workshop Landelijke Bedrijfsartsendagen. Papendal (Arnhem). 
26 mei 2016.
Triage, het blijft mensenwerk. Key-note speech landelijk congres triagisten De triage draait door. Zeist. 7 april 2016.  
Wat doen regels met mensen, en wat doen mensen met regels? Verzorging Workshop Landelijke congresdag triagisten De triage draait door. 7 april 2016.

(met Wim Dekkers en R Sanders) Over de wenselijkheid van reflectie over de eigen dood door de arts. In: Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek (pp. 86-89). Jaargang 25 - nr. 3. 2015.

Verhalen in de huisartsenpraktijk. Lezing en begeleiding discussie in de cursus Ethiek in de Huisartsenpraktijk. De patiënt komt de spreekkamer binnen met een klacht en een verhaal. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Sinds 2002.
Compassie in de gezondheidszorg. Lezing en discussie over de verschillende vormen van compassie bij werkers in de gezondheidszorg. Sinds 2012.
Een verhaal over verhalen. Voordracht Koningin Beatrix Ziekenhuis Winterswijk. 17 maart 2015.

Ethiek en kwaliteit in de bedrijfsgeneeskunde. Voordracht en bespreking casuïstiek bedrijfsartsen RU en RadboudUMC. Nijmegen. 16 maart 2015. 

Ethische dilemma's voor de bedrijfsarts. Lezing landelijke commissie ethiek bedrijfsartsen. 
Ravenstein. 12 november 2014.
Bedrijfsgeneeskunde: waarde(n)vol en deugdelijk. Lezing landelijke bedrijfsgeneeskundige dagen. Papendal. 23 mei 2014.
De goede bedrijfsarts. Verzorging workshop op de Bedrijfsgeneeskundige Dagen Tien voor de bedrijfsarts. Papendal Arnhem. 30 mei 2013.
Vier keer discussieleiding op het door Centrum voor Ethiek en Soeterbeeck Programma georganiseerde symposium Een behouden thuiskomst, idealen in de palliatieve zorgverlening. Nijmegen. 19 november 2010.