Juridische ethiek

Marcel Becker

Recht en ethiek grijpen op elkaar in maar zijn heel verschillend’. Het rechtssysteem grondt in ethische opvattingen, en het is erbij gebaat dat mensen die ermee werken de juiste ethische instelling hebben. Tegelijkertijd kan een rechtssysteem ethisch gepieker efficiënt ‘kortsluiten’, en legt het heldere structuren vast, waar de ethiek bij gebaat is. 

 

Onderwijs

Vanaf 2015 verzorg ik aan de juridische faculteit de cursus ‘Beroepsethiek voor juristen’.  Een overzicht van de cursus vindt u hier binnenkort.

 

Netwerk

In 2016 heb ik het netwerk 'Ethiek voor juristen in het hoger onderwijs' opgericht. Hierin zijn zo goed als alle universiteiten vertegenwoordigd. Wij komen twee keer per jaar bijeen en bespreken:
- ontwikkelingen in hoger onderwijs aangaande ethiek;
- de inhoudelijke afbakening ethiek-recht. 

 

Lezingen en publicaties

Intervisie rechters. Sinds 2016 verzorg ik jaarlijks een intervisietraject Kernwaarden van de rechtspraak op de rechtbank Midden-Nederland.
Integriteit in het openbaar bestuur. Juristen moeten hun hand niet overspelen.
In: Nederlands Juristen Blad 25, afl. 20 (pp. 1427-1430). mei 2018.
Ethisch gepieker in de rechtspraak. Lezing opleidingstweedaagse Civiel Recht Rechtbank Oost-Brabant,  Den Bosch. 15 maart 2018.
De delicate verhouding tussen recht en ethiek: een filosofisch perspectief. Lezing in de cyclus Rechtbankbrede cursussen: de rechter en de maatschappij, Utrecht. 19 februari 2018.
Recht en ethiek. Enkele piketpaaltjes aan de hand van het werk van H.L.A. Hart. In: Filosofie-tijdschrift 27 (pp. 33-38). 2017.
Integriteit in de rechtspraak. Lezing en leiden discussie integriteitsbijeenkomst Rechtbank Noord-Nederland, Groningen, 16 juni 2017.
Ethiek, recht digitalisering. Deelname paneldiscussie met burgemeester van Nijmegen op Legal Valley Congres Maatschappij & Recht, Arnhem. 7 maart 2017. 

Gedragscodes Rechtspraak: werk aan de winkel. In: Trema, Tijdschrift voor de rechterlijke Macht, 39-9 (pp. 318-323). november 2016. 

Wat is de betekenis van het EHRM voor de mensenrechten? Voorzitterschap discussie met (voormalig) Hoge Raad en EHRM rechters Silvis en Thomassen. 16 november 2016.

Organisatie en voorzitterschap discussie-avond met strafrechtadvocaat Stijn Franken.
1 november 2016.

Met advocaat Stijn Franken tijdens de 'maand van de ethiek' op de Nijmeegse rechtenfaculteit

Met advocaat Stijn Franken tijdens de 'maand van de ethiek' op de Nijmeegse rechtenfaculteit

Integriteit in de rechterlijke macht. Lezing en bespreking casuïstiek. Rechtbank Den Haag.
24 mei 2016.

Integriteit in de rechterlijke macht. Lezing en begeleiding discussie. Rechtbank Den Haag. 
5 november 2015.

Socratische gespreksvoering over de kernwaarden van de rechtspraak. Rechtbank Utrecht/Lelystad, December 2015 / januari 2016.  

Deugdethiek en bedrijfsethiek. Lezing Hogeschool EDE. Ede. 10 mei 2012.
De deskundige in de rechtszaal en de rechterlijke regie. Openingslezing op het door het Expertisecentrum Rechtbank Den Bosch georganiseerde symposium De deskundige in de Rechtszaal. 13 april 2012. 

Discussie met Y. Buruma, op publiekssymposium Recht en Ethiek. Nijmegen. 31 mei 2012. 

Voorzitter Sympiosium Het aanzien van de rechtspraak, sprekers onder andere E. Van den Emster en M. de Hond. Nijmegen. 25 mei 2012. 

Rechterlijke macht en Media. Lezing op symposium georganiseerd door Mordenate College. Deelname slotdiscussie. Leiden. 11 mei 2012.  
Wat is waarheid. In: R.J. Gras e.a. (red.) De deskundige in milieu-en gezondheidszaken, (pp.9-18). Den Bosch: Kenniscentrum Milieu en Gezondheid. 2012.
Discussie met Y. Buruma, op publiekssymposium Recht en Ethiek. Nijmegen. 31 mei 2011.
De invloed van de persoon van de rechter op zijn oordeel, organisatie van discussiemiddag en leiden Socratisch gesprek rechtbank Leeuwarden. 16 mei 2011.
Bestuurlijke integriteit en deugdethiek. Lezing congres Voorbeeldig Bestuur. Over politieke ambtsdragers, goed bestuur en besturen, organisatie Ministerie van BZK, (BIOS) en (CAOP). Driebergen. 14 april 2011.    
Voorzitter Sympiosium Het aanzien van de rechtspraak, sprekers onder andere
E. Van den Emster en M. de Hond. Nijmegen. 25 mei.
Verzorging workshop over deugdethiek op de landelijke Dag van de integriteit. Breukelen. 
26 november 2010.
Verzorgen Socratisch gesprek Raio’s Hoe kom ik tot een goed oordeel. Zutphen. 5 oktober 2010. 

 

Publicaties

Noot, bij Rechtspositie in Rechte. In: Trema 37, 2. (pp.68-69). Februari 2014.
Geen vriendschap, wel verbondenheid: de relatie tussen recht en media.
In: E.  Huijzer, D. Mulder, W. Speldenbrink, D. Verhey (red.) Recht en media. Zijn de media een gevaar of een zegen voor het recht? (pp.17-26). Apeldoorn/Antwerpen: Maklu2014.
Ethiek en kwaliteit van de rechtspraak. In: Trema, tijdschrift voor de rechterlijke macht, 35, 1
(pp. 3-7). 2012.