Ethiek van de digitale media

Digitale media bepalen in toenemende mate de manier waarop we waarnemen, handelen en communiceren. Steeds meer worden ze een verlengstuk van ons lichaam: we strelen onze smartphones vaker dan onze geliefden.

Ethiek van de digitale media

De grote invloed van digitale media roept ethische vragen op. Sociale contacten verlopen sneller, maar brengt ons dat ook dichter bij elkaar? Wat betekent privacy nog nu de grenzen tussen publiek en privé vervagen? Kunst- en cultuurproducten zijn door de digitalisering breed toegankelijk, maar verrijkt dat ook de cultuur? Mensen hebben toegang tot oneindig veel informatie, maar ontwikkelen ze daardoor ook betere meningen?

Aan de hand van klassieke ethische theorieën behandel ik de belangrijkste thema’s: digitale vriendschap, privacy, intellectueel eigendom en de rol van internet in het publieke domein. Ik houd een pleidooi voor de eigen verantwoordelijkheid van de mens en betoogt dat goed nadenken over ethiek van de digitale media noodzakelijk is om ons niet over te leveren aan de techniek.

Met een voorwoord van Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit en verbonden aan Cyber Security Raad en Bits of Freedom.

Ethiek van de digitale media is genomineerd voor de Socratesbeker 2016.

Zelfsturende auto

Vanaf voorjaar 2016 ben ik betrokken bij het door de Provincie Gelderland aangestuurde project van de zelfsturende auto (een wereldprimeur!). Zie http://wepods.nl/  en https://www.youtube.com/watch?v=WVTidlO99es.
Najaar 2016 begeleidde ik een denktank van het Honours Program van de Radboud Universiteit. In opdracht van de provincie hielden zij zich bezig met de vraag Wat gebeurt er met de data die bij zelfsturend vervoer worden gegenereerd? Het rapport behandelt zowel privacy als commerciële aspecten. 

Onderwijs

Sinds enkele jaren geef ik de cursus ‘Filosofie en ethiek van de digitale media’.
Een overzicht van de cursus vindt u hier binnenkort.

Belangrijke lezingen en publicaties

Autonomy and public Leadership in the digital Age. Lezing tijdens Public Leadership Challenge Den Haag. 31 mei 2018.

Ethics in the big data Age. Lezing op het seminar AI and Ethics, Nyenrode Breukelen.
30 mei 2018.

Veiligheid of privacy. In: Volzin (pp. 10-11). maart 2018.

Offensive security/ethisch hacken. Deelname paneldiscussie op door studievereniging informatica georganiseerd symposium, Nijmegen. 22 februari 2018.

Privacy; individu en organisatie. Lezing en deelname themamiddag over het elektronisch patiëntendossier Radboudumc, Nijmegen. 21 november 2017.

Predictive Policing. Interview en discussie met commissaris R. Doeleman, naar aanleiding van filmvertoning Pre-crime. InScience filmfestival Nijmegen. 11 november 2017.

Privacy en gemeentelijk beleid. Deelname paneldiscussie stadhuis gemeente Arnhem.
28 september 2017.

Facebook versplintert. In: Volzin 5, jaargang 16 (pp. 7-9). mei 2017.

Ethiek in het digitale tijdperk; Facebook als nieuwsmedium. Lezing afdeling Filosofie en Techniek van Koninklijk Instituut Ingenieurs, Utrecht. 12 april 2017.

Privacy in the digital era. Lezing op PSSA-congres, Grahamstown, Zuid-Afrika. 
18 januari 2017.
(Met Bart Jacobs) Kijk uit, nepniews! In: Trouw, essay in zaterdagbijlage Letter en Geest, (pp.4-8.) Zie http://www.trouw.nl/tr/nl/39683/nbsp/article/detail/4448499/2017/01/14/Kijk-uit-nepnieuws.dhtml
14 januari 2017.

(Met S. Boschmann en F. ter Braak) Data collection and privacy in self-driving vehicles ITRL Conference on Integrated Transport 2016: Connected and Automated Transport Systems. Stockholm. 29 november 2016.

De slimme stad en Privacy. Deelname als deskundige aan Ronde Tafel Discussie gemeente Nijmegen. 24 november 2016.

Het belang van privacy. Lezing Filosofische Kring Roozendaal’. 4 november 2016.
Privacy in het digitale tijdperk. Lezing Rotary-afdeling Apeldoorn. 13 september 2016.
Ethiek van de digitale media; een oxymoron? Nijmegen, Radboud Universiteit, Onderzoeksbijeenkomst Centre for Contemporary European Philosophy. 6 juni 2016.
Ethische dilemma's in de omgang met nieuwe media. Nijmegen, Festival Film for thought. 
18 mei 2016. 

Voorzitterschap workshop over fatsoen in de digitale media. Jaarvergadering van de Vereniging voor Ethici Nederland. Apeldoorn. 23 oktober 2015.

Digitaliseren kun je leren.  Interview naar aanleiding van het boek Ethiek van de digitale mediaTrouw ‘De verdieping’ (p. 10). 1 juli 2015.

Moed, techniek en de ongemakkelijke waarheid. In: themanummer Speling, ‘Moed tot waardheid’, 67, 3, (pp. 47-53). 2015

Militaire Drones, de ethische aspecten. Inleiding en deelname discussie omtrent de film ‘Good Kill’, Lux Nijmegen. 15 juni 2015.

Is een ethiek van digitale media mogelijk? Lezing Convenant-Symposium Nijmegen-Leuven. Ravestein. 25 mei 2015. 

Voorzitterschap discussie plenaire deel landelijk congres voor informatieprofessionals (600 deelnemers). Houten. 18 november 2014.
Privacy in het digitale tijdperk: ’t moet en ’t kan, lezing Oddstream Festival. Nijmegen.
18 augustus 2014.
Privacy en internet? Lezing De Kaaij. Nijmegen. 15 juli 2014.  
Ethiek van de nieuwe media. Lezing congres NAWG. Antwerpen. 24 mei 2014.

Het privacy-vraagstuk in het digitale tijdperk. Lezing congres Nederlands-Afrikaanstalig Wijsgerig Genootschap 22 mei 2014.  

Ethiek en Informatie-voorziening. Lezing symposium De ethische en juridische aspecten van informatievoorziening, Organisatie: Hogeschool Den Haag. 9 maart 2012.
Interview Pavlov (radio 1) over vriendschap in de nieuwe media. 25 juni 2011.
Bedenkingen bij Vriendschap 2.0, lezing op het door Soeterbeeck Programma georganiseerde publiekksymposium Vriendschap 2.0. Over internet, relaties en afstand. Nijmegen. 27 oktober 2012. 

Voorzitterschap symposium over de vrije wil (met J. Verplaetse en H. Kolk). Organisatie: SPIN, aula RU Nijmegen. 17 oktober 2012.  

Ethiek van de nieuwe media, lezing congres NAWG.Antwerpen. 24 mei 2012.