Links

Mijn onderzoek vindt plaats onder de koepel van het ‘Center for Continental European Philosophy’. Zie website

Vanaf 1 januari 2016 ben ik Adviseur Ethiek van ‘Radboud Reflects’. Vanuit de Faculteit Filosofie Theologie en Religiestudies faciliteert en stimuleert deze organisatie met meer dan 100 activiteiten per jaar het publieke en universitaire debat. Radboud Reflects verzorgt ook een trainingsaanbod voor professionals.
Zie: http://www.ru.nl/radboudreflects/

 Inleiding film ‘Good Kill’, over drones. Januari 2015.

 Inleiding film ‘Good Kill’, over drones. Januari 2015.