Belangrijkste recente publicaties

(Een volledige publicatielijst is op aanvraag te verkrijgen.)

Integriteit in het openbaar bestuur. Juristen moeten hun hand niet overspelen. In: Nederlands Juristen Blad 25, afl. 20 (pp. 1427-1430). mei 2018.

Katholieke schaamte. Speling. najaar 2017. 

Facebook versplintert. In: Volzin 5, jaargang 16 (pp. 7-9). mei 2017.

Recht en ethiek. Enkele piketpaaltjes aan de hand van het werk van H.L.A. Hart. In: Filosofie-tijdschrift 27 (pp. 33-38). 2017.

Waakzaam en dienstbaar, dus moedig en empathisch, deugden van de politie-agent. In: W. Sanderse, J. Kole (red.) – ikarakter deugden voor professionals. ISVW Uitgevers Leusden. ISBN 978-94-91693-62-5 (pp. 77-85). 2017.

Gedragscodes Rechtspraak: werk aan de winkel. In: Trema, Tijdschrift voor de rechterlijke Macht, 39-9 (pp. 318-323). november 2016.

Ethiek van de digitale media. Amsterdam: Boom. augustus 2015.

(with J. Talsma) Adding colours to the shades of grey: Enriching the integrity discourse with virtue ethical concepts. To be published in Routledge Compedium of Ethics and Integrity. 
May 2015.

Adding Colours to the Shades of Grey: enriching the Integrity Discourse with Virtue Ethics Concepts. In: A. Lawton, Z. Van der Wal & L. Huberts (Eds.), Ethics in Public Policy and Management: A global Research Companion (pp. 33-49). Londen/New York: Routlegde. 2015.

(met Wim Dekkers en R Sanders) Over de wenselijkheid van reflectie over de eigen dood door de arts. In: Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek (pp. 86-89). Jaargang 25, nr. 3. 2015.

Hardlopen en spiritualiteit. In: Speling 66 (pp. 17-23). 2 juni 2014.

Noot. bij 'Rechtspositie in Rechte'. In: Trema 37 (pp.68-69). 2 februari 2014

Een deugdethische doordenking. In: In juiste banen. Over integriteit en morele dilemma's
(pp. 183-195). Hoofddorp: Vakmedianet. 2014
Geen vriendschap, wel verbondenheid: de relatie tussen recht en media. In: Recht en media. Zijn de media een gevaar of een zegen voor het recht? (pp. 17-26). Apeldoorn: Maklu. 2014.
Aristotelian Ethics and Aristotelian Rhetoric. In: L. Huppes-Cluysenaer, N. Coelho (ed.) Aristotle and the Philosophy of Law: Theory, Practice and Justice. 
(pp. 109-122.) Dordrecht/Heidelberg/ New York/Londen: Springer. 2013.
E pluribus unum? Critical comments on John Rawls’ Concept of Overlapping Consensus, in: Religion, State & Society 41, 2, (pp. 188-198). 2013.
(Met B. Van Stokkom en T. Eikenaar) Burgers als trustees. Participatie, informele vertegenwoordiging en representativiteit. In: Beleid en Maatschappij 40, 1, 6-25. 2013
(Met B. van Stokkom) Burgers als trustees. Participeren is vertegenwoordigen. In: Filosofie en Praktijk (pp. 5-20). Zomer 2012
(Met B. Van Stokkom en T. Eikenaar) Participatie en vertegenwoordiging. Burgers als trustees. Amsterdam: Amsterdam University Press. 2012.

Integriteit en de rijkdom van de monastieke traditie, in: De Kovel, Monastiek Tijdschrift 24, 5, (pp.8-17). 2012.

Ethiek en kwaliteit van de rechtspraak. In: Trema, tijdschrift voor de rechterlijke macht, 35, 1, (pp. 3-7). 2012.   

Wat is waarheid. In: De deskundige in milieu-en gezondheidszaken (pp. 9-18). 
Den Bosch: Kenniscentrum Milieu en Gezondheid. 2012. 
De bijdrage van maatschappelijke organisaties aan de publieke moraal. In: Daarom doen we het zo, over publieke moraal (pp. 118-134). Kampen: Kok. 2012.
De mens als beest en als God. In: H. Ester e.a. (red.) Woordeloos tot verhaal. Trauma en narratief in Nederlands en Afrikaans (pp.233-246) SUN Press Stellenbosch. 2012.
(Met P. van Tongeren) Integriteit als deugd. In: Jaarboek Integriteit (pp. 58-65). 2010.

Terrorisme en verzoening. In: Filosofie en Praktijk 30 (pp. 18-27). 2009.

 

Overige publicaties en lezingen
2000-2010

Boeken

Bestuurlijke ethiek, een inleiding. Assen: Koninklijke Uitgeverij Van Gorcum. 2007.  

Deugdethiek en pacifisme. Tolstojs pacifisme in gesprek met de deugdethiek van Aristoteles en Thomas van Aquino, Amsterdam: Thesis Publishers (als handelseditie uitgebracht). 1997. 

Boekredacties

Deugdethiek en integriteit. Assen: Van Gorcum. 2010.  

Christelijk sociaal denken. Traditie, actualiteit, kritiek. Budel: Damon. 2009.

(met P. van Tongeren) Sprekende werken, Over de ethische zeggingskracht van literatuur. Budel: Damon. 2009.

Het redelijke beest. Filosoferen over het rationele en het dierlijke in de mens. Budel: Damon. 2008. 

(Met C. Klop, B.v. Stokkom, J.P.Wils) Na het referendum over Europa: een weg uit de impasse. 
Budel: Damon. 2006. 

(Met B. van Stokkom, P. van Tongeren, J.P. Wils) Lexicon van de ethiek. Assen: Koninklijke Uitgeverij Van Gorcum 2007.  

Charisma, de fascinatie van leiders. Budel: Damon. 2006. 

(Met C. Klop, J. Peil, H. Garretsen, C. Rijnvos)  Economie en ethiek in dialoog. Assen: Koninklijke Van Gorcum. 2001.

Massamedia tussen informatie en emotie. Nijmegen: Valkhof Pers. 2000.
(Besproken in De Volkskrant 1 september 2000).  

Artikelen in boeken

(Met T. Wobbes) ‘Versobering, levenskunst of drama?’, in:  Soberheid als ideaal en als noodzaak’, Valkhof Pers (pp. 7-10). Van deze bundel ook de redactie gevoerd. 

In Deugdethiek en integriteit (Zomer 2010):
   (Met A. Hoekstra): ‘Ontwikkelingen in het openbaar bestuur en het integriteitsdebat’)
   (Met E. Karssing): ‘Integriteit en deugdethiek’
   (Met P. van Tongeren): ‘Aan de slag’
   ‘Dapperheid’
   ‘Verstandigheid’

‘Een oefening in balanceren; de katholieke sociale leer over arbeid’, in: Christelijk sociaal denken. Traditie, actualiteit, kritiek, Damon, Budel 2009, p.32-45. 

‘Is the Aristotelian polis a conflict ridden reality?’, in: Proceedings of the 19th International Symposium of Philosophy, Olympic Center for Philosophy, Athens 2009. 

‘Eenheid in verscheidenheid. Over de notie ‘overlappende consensus’, in: P. van Tongeren (red.), Publieke gerechtigheid, Damon, Budel 2009, p.117-125.

(Met W. Pieters) ‘Ethics of E-Voting: An Essay on Requirements and Values in Internet Elections’, in: S. Mishra (ed.) E-democracy: Concepts And Practices, ICFAI Business School Research Center, Kolkata-700091, West Bengal, India, 2008.  

‘Het redelijk beest, een inleiding’, in: Het redelijke beest. Filosoferen over het rationele en het dierlijke in de mens, Damon, Budel 2008, p.9-21.

M. Becker, B. van Stokkom, P. van Tongeren, J.P. Wils (reds.)

Lexicon van de ethiek, Koninklijke Uitgeverij Van Gorcum, Assen 2007  
Hierin de lemmata: 
   Dapperheid, pp.59-60
   (met J.P.Wils) Deugd, pp.70-74
   Geweldloosheid, pp.138-139
   Grootmoedigheid, pp.147-149
   Praxis-poièsis, pp.266-268
   Rechtvaardige oorlog, pp.285-287. 

(met D. Verweij) ‘Socrates in the Armed Forces; The Role of the Socratic Dialogue in Military Training’, in: Military Ethics, The Dutch Approach’, Martinus Nijhof, Leiden/Boston 2006, p.331-344.

In: M. Becker, C. Klop, B.v. Stokkom, J.P.Wils (reds.) Na het referendum over Europa: een weg uit de impasse, Damon, Budel, 2006: 
   ‘Europese regels en de Nederlandse burger. Enkele pijnpunten’, p.144-157.
   (Met C. Klop) ‘Hoera voor het referendum. Maar hoe nu verder?’, p. 9-22. 
   (Met C. Klop en B. van Stokkom) ‘Een weg uit de impasse’, p.169-183. 

‘Integrity; the importance of a conceptual analysis for understanding the morality of public servants’, Paper congres ASPA/European Integrity-Network – Leuven. Published on conference website: http://www.soc.kuleuven.ac.be/io/ethics 2005.

(Met D. Verweij) ‘Socrates in de krijgsmacht; de rol van Socratisch gesprek in militaire opleidingen’, in: T. v. Baarda e.a. (red.) Praktijkboek Militaire Ethiek, Damon, Budel 2004, p.437-454.

‘The Notion ‘Freedom’ and current Developments in de Media’, in: E. Cassidy (ed.) Media and the Marketplace, Dublin 2001, p.58-70. 

‘Ethiek als dienstmaagd van winstgevendheid? Aristoteles en Kant “in gesprek met” Shell’, in: M. Becker, C.Klop, J.Peil, H. Garretsen, C. Rijnvos (reds.) Economie en ethiek in dialoog, Koninklijke Van Gorcum, Assen 2001. 

(Met C. Klop) ‘Van inbeddingsrelatie via echtscheiding tot dialoog; de economie bekeken vanuit de ethiek’, in: idem. 

‘Wat hebben de media ons te zeggen’?, in: M. Becker (red.) Massamedia tussen informatie en emotie, Valkhof, Nijmegen 2000 p.69-80. 

‘Journalistic Liberty and the Invasion of Privacy’, in: B. Pattyn (ed.) Media Ethics, opening Social Dialoque, Peeters, Leuven 2000. (Textbook European Ethics Network).

Overige publicaties

(Met P. van Tongeren) ‘Integriteit als deugd’, in: Jaarboek Integriteit 2010, Den Haag 2009, p.58-65. 

‘Het deugdzame effect van matigheid’, in: M. ten Hooven, P. Cuyvers, M. Lampert & J. Prij (reds.), Benauwd in het midden (reeks Christen Democratische Verkenningen, Amsterdam, Boom 2008, p.114-120. 

‘Mislukte ideologie en geslaagde zingeving. Over Sneeuw van Orhan Pamuk’, in: M. Becker, P. van Tongeren (reds.), Sprekende werken. Damon, Budel 2009, p.116-123.

‘Respect gaat met pijn gepaard’, in: P.H. Steenhuis, E. Hakkenes (red.), Voortreffelijk leven, of: Op zoek naar het juiste midden. Rotterdam, Lemniscaat 2009. 

‘M. Walzer, geëngageerd en genuanceerd’, in: Oorlog en dood, over rechtvaardige oorlog in onze tijd, Damon, Budel 2008, p.7-12.  

‘Charisma tussen analyse en overgave, een inleiding’, in: Charisma, de fascinatie van leiders, Damon, Budel 2006, p.9-21.   

‘Anna Karenina en de zoektocht naar authenticiteit’, in: J. De Visscher, J. P. Wils (reds.) Mythische figuren van de moderniteit, Damon, Budel 2004, p.156-170. 

‘Verstandige tolerantie’, in: W. Derkse (red.) Grenzen aan tolerantie, Damon, Budel 2004, p.45-56.   
‘Het Geweten van de klokkenluider’, in: J. v. Vugt (red.) De actualiteit van het geweten, Damon, Budel 2003, p.87-98. 

Voornaamste Tijdschriftartikelen

‘Zorgen als natuurlijke eigenschap’, in: Speling 62 (2010), 2, p.44-29.

Terrorisme en verzoening’, in: Filosofie en Praktijk 30 (2009), 3, p.18-27. 

‘Het authenticiteitsideaal’, in: Fragmente, Tydskrif vir filosofie en kultuurkritiek (Zuid-Afrika)12/13 (2004), p.5-16.

‘Deugdethiek en kritiek’, in: Filosofie in Bedrijf 15 (2004), p.35-46. 

‘Virtue ethics, applied ethics and Rationality twenty-two years after After Virtue’, in: South African Journal of Philosophy 23 (2004), p.48-61. 

Bedrijfsfilosofie en bedrijfsethiek: Stilstaan en de verleiding van vooruitgang. Bespreking van 5 boeken over bedrijfsethiek. In: Filosofie en Praktijk 25 (2004), p.28-32.  

‘Is verantwoordelijkheid een deugd?’, in: Wijsgerig Perspectief 42 (2002) p.37-48. 

Wetenschappelijke voordrachten en publiekslezingen 2000-2010

2010
‘Ethics and politics, a commentary’, voordracht MUNT-symposium Tübingen 9 januari 2010.
Verzorging actualiteitencollege over topsport door het Soeterbeeck Programma Nijmegen 1 maart. 
‘Waarden en normen in grotere organisatie’, lezing Rotary Arnhem, 23 februari. 
‘Wat doet de economische crisis met onze leefstijl’? Lezing Bezinningscentrum Protestante Gemeente Twello 16 maart. 
‘Het authenticiteitsideaal’, lezing Humanistisch Café Zwolle 6 april.
Coreferaat bij paper J.Bransen over morele emoties, Convenant-bijeenkomst Beek bij Nijmegen 31 mei 2010.
Voorzitterschap publiekssymposium  presentatie boek Wat een hufter, Nijmegen 15 september.  
‘Bedenkingen bij Vriendschap 2.0’, lezing op het door Soeterbeeck Programma georganiseerde publiekksymposium ‘Vriendschap 2.0. Over internet, relaties en afstand’, Nijmegen 27 oktober. 
‘Het authenticiteitsideaal’, lezing Crea Universiteit van Amsterdam 29 november.

2009
‘Nieuwe media en nieuwe vaardigheden’, lezing en deelname discussie op een door het Katholiek Instituut voor de Massamedia georganiseerde studiemiddag over media-ethiek te Tilburg, 24 november.  
Inleiding op een door de Wintertuin en Soeterbeeck Programma Nijmegen georganiseerd symosium over retoriek en de hedendaagse politiek Nijmegen 26 november.
‘Virtue ethics and public administration’, voordracht ‘Ethics and Integrity Study Group, EGPA conference, Valette (Malta) 3 september. 
Coreferaat op tweedaags symposium ‘Democratie en populisme’, in het kader van convenant RU Nijmegen-Universiteit Leuven 6 juni. 
‘De mens als sociaal dier; filosofische reflecties over hedendaagse Zuid-Afrikaanse romans’, voordracht conferentie 'Narratief en trauma in Nederland en Zuid-Afrika', Nijmegen 15 mei. 
Interview Mient Jan Faber, filosofisch festival ‘De zoen van Nijmegen’, Nijmegen 11 april.  
‘Verzoening en terrorisme’, lezing en discussie, idem. 
‘Kerkelijk vredesengagement in tijden van terrorisme’, lezing en discussie symposium ‘Vredesethiek in tijden van terreur’, georganiseerd door het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Utrecht 4 maart. 
‘Humanitarian aid and the tension between active involvement and impartiality’, inleiding panel op de ‘World Conference of Humanitarian Studies’, Groningen 7 februari.
‘Het goede leven, verantwoordelijkheid en integriteit’, lezing en discussie districtbijeenkomst Rotary, Muiderslot Muiden 4 februari.

2008
Verslaggever en rapporteur van de workshop 'Ethiek, duurzaamheid en concurrentiekracht' op de zesde ‘Erasmus-Descartes Conferentie’ getiteld 'De uitdaging van de globalisering. Frankrijk en Nederland vanuit economisch perspectief', Parijs 14 november.  
 ‘Is the Aristotelian Polis a conflict-ridden reality?’ Paper presentatie tijdens het negentiende internationale symposium van het ‘Olympic Center for Philosophy and Culture’ (Griekenland), Olympia 10 augustus. 
‘Thick and thin morality’, lezing Departement Wijsbegeerte Universiteit Pretoria (Zuid-Afrika) 29 februari.
Coreferaat en deelname forumdiscussie op het congres ‘In praise of bureaucracy’, jubileumcongres Faculteit Managementwetenschappen, Nijmegen 24 april.

2007
‘Nachsischt, equitas en fronèsis’, bijdrage aan symposium rond de studie Nachsicht van JP Wils, Nijmegen 26 november. 
Coreferaat bij paperpresentatie ‘Public Service and the Oath of Office’  door prof dr M. Rutgers, onderzoeksbijeenkomst Centrum voor Ethiek, Nijmegen 9 juni.
‘Deugdethiek en situationisme’, invulling dagdeel onderzoekschool ethiek, Amsterdam 7 mei. 

2006
Coreferaat bij J. Soeharno, ‘Integrity in the Judicial Application of the Law’, bijeenkomst onderzoekschool-juniores ethiek/politieke filosofie, Utrecht 20 december. 
Voordracht ter inleiding discussie over ‘Religie en
Ontwikkelingssamenwerking’, organisatie Socires, Den Haag 26 oktober.
Interview met Michael Walzer na diens lezing ‘War and death: reflections on the meaning of just war theory today’, Amsterdam (de Rode Hoed) 5 oktober. 
Interview over ‘Deugdzame politiek?’, DeForum Hilversum 30 september.
Voorzitterschap studiedag ‘Religie en geweld’, Ravestein 26 januari. 

2005
Voorzitterschap lezingenserie ‘Charisma’, georganiseerd door Soeterbeeck-programma, diverse steden 9 november, 16 november, 23 november, 30 november, 28 februari, 7 maart, 15 maart.       
Voorzitterschap symposium ‘Goed en kwaad na 11 september’, Nijmegen 10 september.
Deugdethiek en kritiek’, referaat congres ‘Critical Management Studies’, Utrecht 7 mei. 
Voorzitterschap symposium ‘Religieuze tolerantie?’, Nijmegen 22 juni. 
Voorzitterschap expertseminar ‘Charisma’, georganiseerd door ‘Soeterbeeck’-programma, Ravestein 21 januari. 

2004
‘Leve de deugdzame manager’, inleiding en deelname discussie workshop ‘Critical Management Studies’, Utrecht UvH 7 april.
‘Hoeveel vreemdheid kunnen wij verdragen’? Inleiding en deelname discussie debat-avond ‘Grenzen aan tolerantie’, Nijmegen 23 maart.  

2003
‘The power and weakness of virtue ethics, 22 Years after After Virtue’, ‘Intellectual Crossroads’-lezingenserie Universiteit Pretoria (Zuid-Afrika) 25 maart. 
‘Ethics and Business; friends or enemies?’, St Augustine College Johannesburg (Zuid-Afrika), 13 maart. 

2002
Voorzitterschap forum ‘Media en Ehiek’ (deelnemers J. de Hoop-Scheffer, A. Knevel, C. Maas. A. Kant en H. Beentjes), KU Nijmegen 16 november.
‘Het geweten van de klokkenluider’, lezing Katholiek Studiecentrum studiegroep ‘Het Geweten’, 21 mei Nijmegen. 
‘Trust and responsibility as a virtue’, paper gepresenteerd op conferentie ‘Public service and public trust’ van de ‘American Society for Public Administration’, Phoenix Arizona (Verenigde Staten) 25 maart. 

2001
Voorzitterschap conferentie ‘Economie en Ethiek’, Ravestein, 11 maart. 
Co-referaat bij E. Lagae ‘supererogatorische plichten bij Kant’, Convenant Onderzoeksbijeenkomsen KUNijmegen-KULeuven, Postel (België) 28 mei. 


Overigen

Bedrijfsgeneeskunde: waarde(n)vol en deugdelijk. Lezing landelijke bedrijfsgeneeskundige dagen. Papendal 23 mei 2014.

‘Integriteit in het openbaar bestuur’. Lezing college van B&W en gemeenteraad Winterswijk 10 juni 2014.   

‘De integere burgemeester’, inleiding bijeenkomst alle burgemeesters Gelderland. Provinciehuis Arnhem, 14 maart 2014. 

‘Integriteit, waar gaat het over’? Lezing op symposium bij gelegenheid van nieuwjaarsreceptie Provinciale Staten Brabant. Provinciehuis Den Bosch 9 januari 2014.   

Inleidingen discussie over bestuurlijke integriteit, Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad Gemeente Roermond, 15 april 2013. 

Scientific Integrity. Lezing en leiding groepsdiscussie onderzoekinstituut ‘Behavioral Science Institute’, RU Nijmegen. 

Inleidingen discussie over bestuurlijke integriteit, Burgemeester en Gemeenteraad Gemeente Breda, 14 maart 2013

16 november 2012 en 29 januari 2013 begeleiden discussie over moreel vraagstuk woningbowvereniging Talis Nijmegen  

‘Ethiek en Informatie-voorziening’. Lezing symposium ‘De ethische en juridische aspecten van informatievoorziening’, Organisatie: Hogeschool Den Haag, 9 maart 2012. 

‘De deskundige in de rechtszaal en de rechterlijke regie’, openingslezing op het door het Expertisecentrum Rechtbank Den Bosch georganiseerde symposium ‘De deskundige in de Rechtszaal’, 13 april Den Bosch

‘Deugdethiek en bedrijfsethiek’, lezing Hogeschool EDE, Ede, 10 mei

‘Rechterlijke macht en Media’. Lezing op symposium georganiseerd door Mordenate College. Deelname slotdiscussie, 11 mei, Leiden

Verzorgen discussie over moreel probleem; woningbouwvereniging Talis, Nijmegen 16 november 2012

Verzorging socratisch gesprek onder rechters over de invloed van het persoonlijk oordeel, De Lutte, 23 augustus 2012.

‘Deugdethiek en integriteit’, train de trainer bijeenkomst, Den Haag, 13 maart en 11 december 2012

‘Deugdethiek en integriteit’, lezing en discussie tijdens diner pensant Aedes-forum, Utrecht, 29 juni. 

‘De invloed van de persoon van de rechter op zijn oordeel’, organisatie van discussiemiddag en leiden Socratisch gesprek rechtbank Leeuwarden, 16 mei. 

‘Integriteit als deugd bij de politie’, Lezing en begeleiding caus-bespreking in het kader van het traject ‘Leiderschapsontwikkeling in Gelderland-Zuid’, politie Gelderland-Zuid, Tiel, 17 maart.  

‘Ethiek in de hedendaagse rechtspraak’. Vier lezingen voor rechters aan de Rechtbank Anhem (20 deelnemers) 17 maart, 31 maart, 14 april, 26 mei 

‘Bestuurlijke integriteit en deugdethiek’, Lezing congres Voorbeeldig Bestuur.Over politieke ambtsdragers, goed bestuur en besturen, organisatie Ministerie van BZK, (BIOS) en (CAOP), Driebergen, 14 april  

‘Ethics and Power’, voordracht voor militaire waarnemers van de Verenigde Naties (UNMO’s), Harskamp, 10 februari 2011. 

Verzorging workshop over deugdethiek op de landelijke ’Dag van de integriteit’, Breukelen 26 november 2010.

Vier keer discussieleiding op het door Centrum voor Ethiek en Soeterbeeck Programma georganiseerde symposium ‘Een behouden thuiskomst, idealen in de palliatieve zorgverlening’, Nijmegen, 19 november 2010.

‘Ethics and Power’, voordracht voor militaire waarnemers van de Verenigde Naties (UNMO’s) ‘t Harde, 10 november 2010. 

Twee maal verzorgen workshop over deugdethiek op de ‘Docentendag’ georganiseerd door de Universitaire lerarenopleiding Groningen 22 oktober 2010. 

Verzorgen dagdeel over deugdethiek op de jaarlijkse door BIOS en CAOP verzorgde ‘KIO’-dag voor integriteitsfunctionarissen, Den Haag 14 oktober 2010. 

Verzorgen Socratisch gesprek Raio’s ‘Hoe kom ik tot een goed oordeel’, Zutphen 5 oktober 2010. 

‘Verhalen in de huisartsenpraktijk’. Lezing en begeleiden discusssie in de cursus “Ethiek in de Huisartsenpraktijk”, 28 september 2010. 

Verzorgen dagdeel over deugdethiek op de door CAOP en BIOS georganiseerde ‘Verdiepingsleergang Integriteit”. Den Haag 17 september 2010.

Verzorging socratisch gesprek onder rechters over de invloed van het persoonlijk oordeel, De Lutte 25 augustus 2010.

(met W. Sanderse) lezing en discussie over integriteit voor personeelsleden van Hogeschool Utrecht, Den Bosch 23 juni 2010.

Verzorging masterclass en plenaire presentatie resultaten op de conferentie ‘Wat is er nodig om dapper te zijn?’, georganiseerd door CAOP, Den Haag 27 mei 2010.

Verzorging socratisch gesprek onder rechters over de invloed van het persoonlijk oordeel, De Lutte, 13 januari 2010. 

‘Retorica en ethiek’. Lezing en voorzitterschap masterclass op symposium over retoriek en de hedendaagse politiek, Nijmegen 26 november 2009. 

‘Media-ethiek en de nieuwe media’, lezing op een door het KIM georganiseerde studiemiddag over media-ethiek, Universiteit Tilburg, 24 november 2009. 

Discussie met Tweede Kamerlid Marianne Thieme over ‘onze’ relatie met dieren, CODA museum te Apeldoorn 12 november 2009.

‘Christelijk sociaal denken’, voordracht bij het ‘Katholiek netwerk’ voor managers die werkzaam zijn in het maatschappelijk middenveld, Leusden 2 november 2009. 

‘Rondtollende verantwoordelijkheid en integriteit’, cursusdagdeel managersopleiding 'Alba University’, Veldhoven 15 juni 2009. 

‘Integriteit een deugd?’, voordracht BIO-Hoofdendagen Politie ‘Preventie in de ruimste zin’, Warnsveld 14 mei 2009. 

‘Bestuurlijke integriteit en deugdethiek’, lezing en discussie kennisforum ‘Integriteit bij de overheid’, Den Haag 26 maart 2009.

‘Integriteit en verantwoordelijkheid’, invulling dagdeel in cursustraject ‘Een onvergetelijke reis’, CNV ‘high potentials’, Zeist 15 december 2008.

'Hedendaagse discussies over kwaliteit in het onderwijs', voordracht bezinningsdag van het CITO, afdeling 'VMBO-toetsen', Mook 13 november 2008.  

‘Waarden en deugden in de journalistiek’, lezing, presentatie discussiestellingen en deelname discussie op het door het ‘Katholiek Instituut voor Massamedia’ georganiseerde symposium ‘Deugt de journalistiek?’, Tilburg 23 september 2008.

‘Integriteit en professionaliteit’, voordracht bij gelegenheid overdracht portefeuille integriteit landelijke politie, 10 april 2008. Bijdrage is gepubliceerd in: Waardenvol politiewerk, verslag werkconferentie ‘De toekomst van integriteit’, brochure 2008, p.11-13.  

Interview met directrice van het Nijmeegse dierenlaboratorium, prof M. Ritskes-Hoitinga, over de omgang met de media, reünistendag Radboud Universiteit , 13 oktober 2008. 

‘Medical Ethics, a narrative approach’, Academisch Ziekenhuis Pretoria (Zuid-Afrika), 12 maart 2007.  

‘Ethiek in het werk van de kwaliteitsfunctionaris’, verzorging studiedag kwaliteitsfunctionarissen, Utrecht 1 februari 2007.

‘Het authenticiteitsideaal’, voordracht en discussie, Willibrordkring, Nijmegen 7 januari  2007.   

‘Waarden en normen, splijtstof voor de geest’, voordracht symposium ‘Heel menselijk’ (voor militair geneeskundigen), Jaarbeurshallen. Tevens verzorging workshop ‘morele emoties’, Utrecht 17 november 2006.

Voorzitterschap workshop congres vereniging BOW ‘publiek-private samenwerking’, Nijmegen 24 mei 2006.

‘Ethiek in de politie-organisatie’, lezing en begeleiding discussie bureauhoofden, Nijmegen 30 januari 2006.

‘Ethiek in de politie-organisatie’. Lezing en begeleiding discussie managementteam, districtshoofden en hoofdcommissaris politie-regio Gelderland Zuid, Berg en Dal 1 november 2005.

‘Deugdethiek en toegepaste ethiek’, voordracht studiedagen ‘Deugdelijk leven’, ISVW Leusden, 29 oktober 2005. 

Voorzitterschap parallelsessie ‘Oorlog en Vrede’ op Thijm-genootschap-Symposium ‘De hemel van Nederland, nieuwe perspectieven op cultuur en samenleving’, Tilburg 9 oktober 2005. 

‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’, lezing en deelname aan discussie in het kader van ‘Actualiteitencollege’, georganiseerd door Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, KUN, Hogeschool Arnhem en het logistieke platform 5Mode Distri Network, Arnhem 15 april 2004. 

‘Verantwoordelijkheid’, inleiding en deelname discussie symposium georganiseerd door studievereniging bestuurskunde BOW over Veiligheid en verantwoordelijkheid, RU Nijmegen 25 maart 2004.

‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen en integriteit’. Lezing en verzorgen discussiemiddag management-team firma Kloosterboer, Rotterdam 9 september 2003.  

‘Deugdethiek en toegepaste filosofie’, voordracht studiemiddag docenten middelbaar onderwijs, Nijmegen 3 oktober 2002. 

Leiding socratisch gesprek voor ‘Avondopleiding Bedrijfskunde’ in de cursus ‘Duurzaam Ondernemen’, Ravestein 20 juni 2002.

‘Gehoorzaamheid aan de politiek; de ambtenaar op het snijvlak van politiek en samenleving’, lezing tgv lunchdebat-cyclus De ambtenaar in een veranderende samenleving, Nijmegen 6 december 2001.

‘Verantwoordelijkheid, professionaliteit en dienstbaarheid; uitdaging of dilemma’, lezing voor gemeentelijke ambtenaren Nijmegen 31 mei 2001. 

 

DVD
In opdracht van ‘Bureau Integriteit Openbare Sector’ (BIOS) is met P. van Tongeren gewerkt aan ontwikkeling van een DVD waarin ambtelijke en bestuurlijke integriteit vanuit de deugdethiek worden belicht. Hiertoe is samengewerkt met het Leidse productiebedrijf ‘Infofilm’. Het product kwam voorjaar 2010 gereed.