Deugdethiek, toegepaste ethiek en wijsgerige ethiek

Als ethicus verbind ik klassieke theorieën met hedendaagse problemen. De theorieën zorgen ervoor dat op we enige afstand van de alledaagse vanzelfsprekendheden achtergronden van ons handelen beter bekijken. In het bijzonder ben ik geïnteresseerd in de relatie tussen de klassieke deugdethiek en de werkvloer van de hedendaagse professional.

15899277-aristoteles-standbeeld-rond-.jpg

 

Deugdethiek

Mijn interesse voor deugdethiek geef ik vorm door Aristoteles-onderzoek, en door vertaling van de Aristotelisch deugdethiek naar vraagstukken in de hedendaagse organisatie. Centrale gedachte is, dat de (al of niet geschonden) morele motivatie van de handelende mens niet los is te zien van de uiteindelijke doelen van zijn handelen. Deze invalshoek is vruchtbaar in de analyse van vooral de hedendaagse professional. Met name interesseren mij integriteitsvraagstukken in het openbaar bestuur. 

 

Lezingen

Waakzaam en dienstbaar, dus moedig en empathisch, deugden van de politie-agent. In: W. Sanderse, J. Kole (red.) – ikarakter deugden voor professionals. ISVW Uitgevers Leusden. ISBN 978-94-91693-62-5 (pp. 77-85). 2017.
(met M. Koopman) Narrativity, an attempt to a typificationPerspectives on Narrative; a symposium and a faculty-internal workshop, Nijmegen. Radboud Universiteit. 24 april 2013.
Toegepaste ethiek. Lezing directeuren bedrijfsvoering RU Nijmegen. Nijmegen. 29 november 2012.
Fronèsis en arstotelische handelingstheorie. lezing mini-symposium. Nijmegen. 16 november 2012.  
Discussie met Peter Singer. Organisatie: Soeterbeeck-programma. Nijmegen. 2 juli 2012.  
Ethiek en Retoriek bij Aristoteles, voordracht symposium Nederlands-Afrikaanstalig Wijsgerig Genootschap, Stellenbosch (Zuid-Afrika). 16 januari 2012. 
Moral Power, lezing en verzorgen discussie medewerkers Pax Christi. Utrecht 31 oktober 2011. 
Virtue Ethics in Practice. lezing congres European Business Ethics Network. Antwerpen.
16 september 2011.