Belangrijkste Publicaties

Een volledige publicatielijst is op aanvraag te verkrijgen.
Aristotelian Ethics and Aristotelian Rhetoric, in: L. Huppes-Cluysenaer, N. Coelho (ed.) Aristotle and the Philosophy of Law: Theory, Practice and Justice, Springer: Dordrecht, Heidelberg New York Londen, p.109-122. 2013.
E pluribus unum? Critical comments on John Rawls’ Concept of Overlapping Consensus, in: Religion, State & Society 41, 2, p.188-198. 2013.
(with J. Talsma) Adding colours to the shades of grey: Enriching the integrity discourse with virtue ethical concepts. To be published in Routledge Compedium of Ethics and Integrity. May 2015.
Ethiek van de nieuwe media. Boom. Amsterdam, 2015
Een deugdethische doordenking, in: In juiste banen. Over integriteit en morele dilemma's, p.183-195. Hoofddorp: Vakmedianet, 2014
Geen vriendschap, wel verbondenheid: de relatie tussen recht en media, inRecht en media. Zijn de media een gevaar of een zegen voor het recht? p.17-26.  Apeldoorn: Maklu, 2014.
(Met B. Van Stokkom en T. Eikenaar) Burgers als trustees. Participatie, informele vertegenwoordiging en representativiteit, in: Beleid en Maatschappij 40, 1, 6-25. 2013
(Met B. van Stokkom) Burgers als trustees. Participeren is vertegenwoordigen, in: Filosofie en Praktijk, p.5-20. Zomer 2012
(Met B. Van Stokkom en T. Eikenaar) Participatie en vertegenwoordiging. Burgers als trustees. Amsterdam University Press: Amsterdam, 2012.
Wat is waarheid, in: De deskundige in milieu-en gezondheidszaken, Kenniscentrum Milieu en Gezondheid, p.9-18. Den Bosch, 2012. 
Ethiek en kwaliteit van de rechtspraak, in: Trema, tijdschrift voor de rechterlijke macht, 35, 1,
p.3-7. 
2012
De bijdrage van maatschappelijke organisaties aan de publieke moraal, in: Daarom doen we het zo, over publieke moraal , p.118-134. Kok: Kampen, 2012.
(Met P. van Tongeren) Integriteit als deugd, in: Jaarboek Integriteit, p. 58-65. 2010.
Terrorisme en verzoening, in: Filosofie en Praktijk 30, p.18-27. 2009.